Terms & Conditions

SIA Ortega ( reģ.Nr. 40003620165) apstiprina pārdoto preču kvalitāti saskaņā ar ražotāja standartiem un apliecina, ka tiek izmantoti tikai augstākās kvalitātes izejmateriāli pakalpojumu nodrošināšanai . Internetveikalā www.ortega.lv pārdotajām precēm tiek nodrošināta garantija atbilstoši ražotāja noteiktajām garantijām un LR likumdošanai.

Preces garantijas termiņš ir norādīts tās aprakstā un/vai garantijas talonā kopā ar noteikumiem, kas ir individuāli katrai precei.

Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumus, Pircējam nepieciešams uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (EKA čeku vai preču pavadzīmi ), kā arī nogādāt preci Pārdevējam, vai tieši garantijas dokumentos norādītajā servisa organizācijā.

Pirms nododat servisa apkalpošanai datortehniku vai mobilo telefonu, parūpēties par tajā esošo datu saglabāšanu, jo garantijas servisa centri negarantē datu saglabāšanu.

RAŽOTĀJA garantija nav derīga sekojošos gadījumos:
• Mehānisku bojājumu gadījumā, Pircēja vainas dēļ
• Bojājumu gadījumā, ja to rašanās iemesls nav atkarīgs no izgatavotāja vai pārdevēja
• Bojājumi, kas radušies dabas stihijas, zibens vai ugunsgrēka gadījumā
• Bojājumi, kas radušies svešķermeņu iekļūšanas gadījumā
• Bojājumi, kas radušies elektriskā sprieguma svārstību vai bojājumu gadījumā, komunikāciju un kabeļu parametru neatbilstības dēļ, kā arī citu sadzīves faktoru gadījumos
• Gadījumos, kad Klients nav ievērojis lietošanas noteikumus, kas norādīti ekspluatācijas instrukcijā, uzglabāšanas noteikumus un transportēšanas nosacījumus, kā arī gadījumos, kad izstrādājums nav pareizi uzstādīts un pievienots
• Gadījumos, kad izstrādājums netiek izmantots tam paredzētajiem nolūkiem
• Jebkādu bojājumu gadījumā, ja tiek konstatēts fakts, ka ir bojāta garantijas plombe, sērijas numurs, ir notikusi iekļūšana izstrādājumā, ir notikušas komunikāciju izmaiņas vai to bojāšana
• Pirātisku programmu izmantošanas gadījumā

Gadījumos, kad garantija nav spēkā pēc Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem, bet Pircējs atsakās no maksas remonta, tad Pircējam  ir jāsedz diagnostikas izmaksas. Ja Jūs piekrītat maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas Jums nav jāsedz.

Gadījumos, kad garantija nav spēkā pēc Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem, bet Pircējs atsakās no maksas remonta, tad Pircējam ir jāsedz diagnostikas izmaksas. Ja Jūs piekrītat maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas Jums nav jāsedz.

Preču atgriešana:
Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums paredz, ja Pircējs ir fiziska persona, viņš var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Līguma 14 kalendāro dienu laikā, un atdot atpakaļ Uzņēmumam ar interneta starpniecību iegādāto preci. Tādā gadījumā Klientam ir jāiesniedz SIA „Ortega” rakstveida iesniegums par preces atgriešanu un pirkumu apliecinošs dokuments. Atgriežot preces tām jābūt oriģinālajā iepakojumā, tās nevar būt lietotas un preču iepakojums nedrīkst būt bojāts.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Top
Easysoftonic
X