Rekvizīti
Rekvizīti


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ortega

vienotais reģistrācijas Nr. 40003620165

Juridiskā adrese: Āžu iela 5 - 88, Rīga, LV-1005

Banka: AS “SEB banka”

Kods UNLALV2X

Konts : LV90UNLA0050002449645

Tālr.: 67383525; Fakss: 67381106

Tālrunis pasūtījumiem: 67383525

e-pasts:  ortega@ortega.lv