Privātuma atruna
SIA Ortega garantē datu drošību, kura atbilst Latvijas Republikas likumdošanai. Dati tiek izmantoti tikai savstarpējas sadarbības vajadzībām un netiek nodoti trešajām personām.

Saglabātos datus izmantosim tikai gadījumos, lai paziņotu par jaunākajiem pirkumiem, Jūsu pasūtītās preces piegādi, kā arī rēķinu izrakstīšanai.